Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Så märker du dina grisar

Märkning av grisar vid slakt


Om du levererar grisar direkt till ett slakteri från produktionsplatsen som de föddes på kan du märka djuren med ett leverantörsnummer i stället för landsbeteckningen SE och födelseanläggningens produktionsplatsnummer. Förutsättningen är att du som djurhållare har anmält till Jordbruksverket vilka leverantörsnummer som du använder på din produktionsplats.

Om du inte skickar in någon anmälan till Jordbruksverket eller om dina grisar som går till slakt är födda på en annan produktionsplats ska dessa vara märkta med landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseanläggningens produktionsplatsnummer innan de lämnar den produktionsplats där de föddes. Du hittar blankett för anmälan till höger.

Märkning av grisar vid export


De djur som du ska exportera ska behålla sin ursprungliga svenska märkning. Du ska alltså inte kompletteringsmärka eller märka om dem.

Tänk på att du ska rapportera att grisarna förs ut ur landet till förflyttningsregistret för grisar. Det är djurhållaren på den sista svenska produktionsplatsen som ansvarar för att det blir gjort. Mer information om hur du rapporterar förflyttningar hittar du till vänster.

När du exporterar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.

Märkning av grisar vid import


Om du för in ett djur från ett land inom EU ska du behålla djurets ursprungsmärkning. Du ska inte märka detta djur med svenska öronbrickor.
 
Om du ska föra in ett djur från ett land utanför EU kontaktar du Jordbruksverket för närmare instruktioner om hur du ska gå tillväga. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.
 
När du importerar djur finns det fler bestämmelser som du måste följa, till höger hittar du information om in- och utförsel av djur.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-08-28