Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Etisk prövning av djurförsök

Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Försöket får inte påbörjas innan nämnden har godkänt det.

I princip ska värdet av försöket vara större än det lidande djuren kan utsättas för, och det ska inte finnas något tillräckligt bra alternativ till att använda djur.

Nämndens beslut är bindande, men kan överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnden.

Vad omfattas av kravet på etisk prövning?


Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Även embryon omfattas i många fall — se föreskrifterna till höger för mer information (2 kap. 5 §).

Ansökan om etisk prövning


Du ansöker om etisk prövning på en särskilt blankett, som du hittar till höger tillsammans med anvisningar för hur den ska fyllas i. Samtidigt med ansökan ska du betala en avgift. Detta gör du i vår webbutik där det finns mer anvisningar.

Blanketten skickar du till den berörda regionala djurförsöksetiska nämnden. Vilken nämnd som ska pröva frågan beror på i vilket län djurförsöket ska utföras och i vissa fall vilket slags försök det rör sig om. Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om nämnderna.

Om du ska göra försök i flera län som rör flera nämnder ska du skicka din ansökan till den nämnd där huvuddelen av försöken ska genomföras.

De regionala djurförsöksetiska nämnderna


Det finns sju regionala djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Varje nämnd består av 14 ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.

Här kan du läsa om nämnderna och deras verksamhetsområden. Observera att vissa ansökningar ska skickas till en bestämd nämnd oavsett verksamhetsområde. Läs mer under rubriken särskild information om vissa ansökningar.

Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: den del av landskapet Uppland som ingår i Stockholms län
Kontaktuppgifter: Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM
Tel: 08 561 650 00 Fax: 08-653 34 44

Stockholms Södra djurförsöksetiska nämnd
Verksamahetsområde: den del av landskapet Södermanland som ingår i Stockholms län samt Gotlands län
Kontaktuppgifter: Södertörns tingsrätt 141 84 HUDDINGE
Tel: 08 561 660 00 Fax: 08-711 05 80 

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Kontaktuppgifter: Uppsala Tingsrätt Box 1113 751 41  UPPSALA
Tel: 018-16 72 00 Fax: 018- 16 72 82 

Linköpings djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro län
Kontaktuppgifter: Linköpings tingsrätt Box 365 581 03 LINKÖPING
Tel: 013-25 10 00 Fax: 013-25 10 25 

Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Blekinge, Skåne och Hallands län
Kontaktuppgifter: Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND
Tel: 046-16 04 00 Fax: 046-13 39 33 

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Västra Götalands och Värmlands län
Kontaktuppgifter: Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 GÖTEBORG
Tel: 031- 732 74 00 Fax: 031- 732 76 00

Umeå djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Kontaktuppgifter: Hovrätten för Övre Norrland Box 384 901 08 UMEÅ
Tel: 090-17 20 00 Fax: 090-13 88 50

Särskild information om vissa ansökningar

  • Om du i samband med ansökan även söker om dispens från bestämmelserna om vissa immuniseringar och vissa boosterinjektioner ska du skicka ansökan till Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd. (För information om vilka försök det gäller — se 14 kap 4 och 7 §§ försöksdjursföreskrifterna till höger).
  • Om du i samband med ansökan även söker om dispens från bestämmelserna om krav på destinationsuppfödning ska du skicka ansökan till Uppsala djurförsöksetiska nämnd. (För information om vilka försök det gäller — se 10 kap 2 § försöksdjursföreskrifterna till höger). Även ansökningar om klinisk prövning av veterinärmedicinska läkemedel ska skickas till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.
  • Ansökningar från försvarsmakten prövas av Umeå djurförsöksetiska nämnd.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-10-28