Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Godkända fodertillsatser

Numrering av tillsatser

Numreringen för kategorier och funktionella grupper återkommer i tillsatsens nummer, kategorinummer + den funktionella gruppens nummer + löpnummer anger den enskilda tillsatsen. Tillsatsen niacin tillhör kategorin näringstillsatser (3) och den funktionella gruppen vitaminer (a) med löpnumret 314 vilket ger tillsatsens nummer 3a314. Vissa tillsatser har fortfarande inget nummer då det enligt tidigare regelverk inte krävdes något godkännandenummer, vissa tillsatser har fortfarande E-nr enligt det gamla systemet. Alla tillsatser är dock under omprövning och vid ett nytt godkännande får de ett nummer enligt det nya systemet.

Kategorier och funktionella grupper

1. Tekniska tillsatser

2. Organoleptiska tillsatser

3. Näringstillsatser

4. Zootekniska tillsatser

5. Koccidiostatika och histomonostatika