Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Mögelgifterna DON och ZON i foder och halm

Rekommendation för dig som är foderföretagare

Foderföretagare bör analysera foderråvara

Produkter med mycket kli bör kontrolleras extra noga

Riktvärden för foder

Riktvärden för DON och ZON är enligt följande:

Mögelgift

Produkt

Riktvärde i mg/kg /ppm för foder med vattenhalt 12 %

DON Foderråvaror  
  Spannmål och spannmålsprodukter med undantag av biprodukter av majs 8
  Biprodukter av majs 12
  Kompletteringsfoder och helfoder för grisar 0,9
  Kompletteringsfoder och helfoder för kalvar, lamm och killingar 2
  Kompletteringsfoder och helfoder till övriga djurslag 5
ZON Foderråvaror  
  Spannmål och spannmålsprodukter med undantag av biprodukter av majs 2
  Biprodukter av majs 3
  Kompletteringsfoder och helfoder för smågrisar och gyltor 0,1
  Kompletteringsfoder och helfoder för suggor och slaktsvin 0,25
  Kompletteringsfoder och helfoder för kalvar, mjölkboskap, får, lamm, getter och killingar 0,5
Observera att riktvärdena för spannmål och spannmålsprodukter gäller för de mest toleranta djurslagen. För känsligare djurslag bör så låga riktvärden tillämpas att det färdiga fodret efter blandning med övriga råvaror ligger under riktvärdet för helfoder för det aktuella djurslaget.