Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Obligatoriska märkningsuppgifter för foder

Uppgifter som ska vara med samt förklaringar

Förklaringar av uppgift 1 -13

1. Fodertyp – beteckning

2. Djurslag eller djurkategori

3. Kategori

4. Upplysnings- och varningstexter eller symboler

5. Sammansättning

6. Analytiska beståndsdelar

Tillsatser
Observera att märkningsförordningen har uppdaterats genom förordning (EU) nr 2017/2279 och att den totala mängden vitaminer som garanteras under hela hållbarhetstiden får anges under denna rubrik i stället för den tillsatta mängden under rubriken ”Tillsatser”.

7. Tillsatser

8. Bruksanvisning

9. Namn, adressuppgifter och godkännandenummer

10. Partinummer

11. Nettokvantitet

12. Garantitid

13. Gratis telefonnummer

Fråga oss via webben