Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Obligatoriska märkningsuppgifter för foder

Uppgifter som ska vara med samt förklaringar

Förklaringar av uppgift 1 -13

1. Fodertyp – beteckning

2. Djurslag eller djurkategori

3. Kategori

4. Upplysnings- och varningstexter eller symboler

5. Sammansättning

6. Analytiska beståndsdelar

Tillsatser
Observera att märkningsförordningen har uppdaterats genom förordning (EU) nr 2017/2279 och att den totala mängden vitaminer som garanteras under hela hållbarhetstiden får anges under denna rubrik i stället för den tillsatta mängden under rubriken ”Tillsatser”.

7. Tillsatser

8. Bruksanvisning

9. Namn, adressuppgifter och godkännandenummer

10. Partinummer

11. Nettokvantitet

12. Garantitid

13. Gratis telefonnummer


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben