Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Obligatoriska märkningsuppgifter för foder

Uppgifter som ska vara med samt förklaringar

Förklaringar av uppgift 1 -13

1. Fodertyp – beteckning

2. Djurslag eller djurkategori

3. Kategori

4. Upplysnings- och varningstexter eller symboler

5. Sammansättning

6. Analytiska beståndsdelar

7. Tillsatser

8. Bruksanvisning

9. Namn, adressuppgifter och godkännandenummer

10. Partinummer

11. Nettokvantitet

12. Garantitid

13. Gratis telefonnummer