Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Införsel av livsmedel och foder av animaliskt ursprung för personligt bruk

Här hittar du information om vad som gäller för införsel för personligt bruk av livsmedel och foder som har animaliskt innehåll och som förs in i resandes bagage eller via postförsändelser. Tänk på att det kan finnas ytterligare regler vid införsel av produkter från hotade djur eller särskilt skyddsvärda arter. Mer information om detta finns till höger.

Införsel för personligt bruk

Skyddsbeslut kan stoppa införseln

Beskrivning av vilka livsmedel och foder av animaliskt ursprung du får ta in

Punkt A

Punkt B

Punkt C

Punkt D

Övriga livsmedel som det är tillåtet att ta in

Typ av livsmedel

Förutsättning för införsel

Punkt E


Av nedanstående tabell framgår vilka foder som får tas in utöver vad som nämns under punkten A ovan. Det finns restriktioner för hur stor mängd du får föra in och i vissa fall ställs även villkor.
Övrigt foder som det är tillåtet att ta in

Typ av foder

Förutsättning för införsel

De sällskapsdjursfoder som anges under punkten F nedan.Dessa produkter får tas in från Färöarna, Grönland och Island om det är maximalt 10 kilo.
Särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl.Från Färöarna, Grönland och Island gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 10 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk. Från andra länder än de som nämns här samt under punkten A ovan gäller att alla de här fyra kraven måste uppfyllas: 1/ Det får röra sig om maximalt 2 kilo. 2/ Produkten får inte vara sådan att den kräver kylförvaring i oöppnat skick. 3/ Det måste vara en förpackad märkesvara som är avsedd för direkt försäljning till slutkonsument. 4/ Förpackningen får inte ha brutits såvida produkten inte är i bruk.

Punkt F

Livsmedel som det är tillåtet att ta in från Färöarna, Grönland och Island

KN-nummer

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

Anmärkningar till tabellen

Foder som det är tillåtet att ta in från Färöarna, Grönland och Island

KN-nummer

Beskrivning

Beskrivning och förklaring

Anmärkningar till tabellen

Fråga oss via webben