Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Frågor och svar om foder och afrikansk svinpest

Om införsel av foder

Jordbruksverket har gått ut med rekommendationer för att minska risken för afrikansk svinpest vid införsel av grovfoder och halm. Hur lyder de?

  1. Jordbruksverket går ut med följande rekommendationer:

Hur stor är risken att få in afrikansk svinpest till Sverige via foder från andra EU-länder?

Vad innebär det om man hittar rester av ett vildsvinskadaver i foder som förts in från ett annat land?

Hur tar jag reda på varifrån fodret kommer om jag vill föra in grovfoder från annat land?

Om jag köper grovfoder i Sverige för att utfodra mina djur- hur vet jag varifrån fodret kommer?

I vilka områden förekommer afrikansk svinpest?

Vem betalar för destruktion av infört foder med kadaverrester?

Vilka åtgärder bör vidtas om man misstänker att ett importerat fodret inte är av god hygienisk kvalitet?

Om sjukdomen

Vad är svinpest?

Vad är afrikansk svinpest?

Hur farlig är afrikansk svinpest?

Vilka är symtomen på afrikansk svinpest?

Hur smittar afrikansk svinpest?

Hur lång tid tar det innan grisar som smittats visar sjukdomstecken?

Kan afrikansk svinpest smitta människor?

I vilka länder finns afrikansk svinpest?

Varför är det så viktigt att förhindra afrikansk svinpest från att komma in i landet?

Om smittspridning

Hur sprids afrikansk svinpest?

Vad ska man tänka på för att förhindra spridning av afrikansk svinpest?

Finns det risk för spridning av afrikansk svinpest via gödsel från hästar eller andra djur som ätit grovfoder från länder där sjukdomen förekommer?

Vad ska jag som grishållare tänka på?

Vad ska jag som jägare tänka på?

Fråga oss via webben