Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Import av foder

Foder måste klara EU-lagstiftningens krav

Du som för in foder till egna djur

Du som för in foder för vidare förmedling (inom Sverige eller till andra länder)

Du ansvarar för att fodret uppfyller EU:s krav

Kontroller för att visa att kraven uppfylls

Fråga oss via webben