Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Genteknik och foder

Vad är en genetiskt modifierad foderprodukt?

  • Genetiskt modifierade organismer som används i foder.
  • Foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer.
  • Foder som har framställts av genetiskt modifierade organismer.

Försäljning av genmodifierat foder


Endast godkända genetiskt modifierade produkter får släppas ut på marknaden.
 

Vad ska märkas?


Du ska märka alla råvaror eller foderblandningar i kategorierna ovan med text om att de är genetiskt modifierade eller framställda ur genetiskt modifierat material.
 

Spårbarhet


Det ska vara möjligt att spåra genetiskt modifierade produkter genom hela foder- och livsmedelskedjan genom:
  • märkning
  • att företagens information förs vidare
  • att företagens dokumentation om "inköpt från - levererat till" sparas i 5 år.

Hur hanteras en ansökan om godkännande av ett genetiskt modifierat foder?


Ansökan om godkännande av genetiskt modifierade produkter för livsmedels- och foderanvändning skickas till en behörig myndighet i ett EU-land. Myndigheten grundar godkännandet på de krav som finns i artikel 17 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Efter att myndighten bedömt ansökan som komplett, ska Europeiska livsmedelmyndigheten (EFSA) eftersträva att avge ett yttrande inom sex månader. Medlemsstaterna får kommentera ansökan inom de tre första månaderna. I Sverige får Livsmedelsverket och Jordbruksverket göra detta. Sammanfattningar av ansökningarna finns att läsa på Livsmedelsmyndighetens webbplats som du hittar till höger.

Kommentera ansökningar om genetiskt modifierade växter


Jordbruksverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter på ansökningar om fältförsök och ansökningar om kommersiell användning av genetiskt modifierade växter innan vi fattar beslut. Du kan läsa mer om den möjligheten under länken Kommentera ansökningar, som finns till höger.

Ansvar och bestämmelser


En översikt av bestämmelser inom genteknik och ansvarsfördelningen mellan de svenska myndigheterna finns på genteknikmyndigheternas webbplats. Den hittar du också via länk till höger.