Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Offentlig kontroll av foder i primärproduktionen

Foderkontrollen ska vara riskbaserad

All kontroll där foderlagstiftningen kontrolleras är en offentlig foderkontroll

Urval för den riskbaserade foderkontrollen

Jordbruksverket uppdaterar årligen en specifik riskanalys för kontrollen i primärproduktionen

Uppföljning av kontrollen

Fråga oss via webben