Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Grovfoder på grund av torka ska vara säkert foder

Den rådande torkan orsakar en allvarlig grovfoderbrist och alla uppmanas att hjälpa till, genom att upplåta hagar och andra marker som kanske inte används i vanliga fall. Det kan vara som betesmark eller för att producera grovfoder. Dessutom är det i år också tillåtet att använda halm från vissa fröodlingar som är behandlade med växtskyddsmedel. Det gäller dock inte för samtliga växtskyddsmedel.

Så och skörda grönmassa i höst - undantag för utsäde

Fodret ska vara säkert

Du som upplåter en mark är ansvarig

Fodret ska vara av god hygienisk kvalitet

Tillåtet att använda halm från gräsfrö- och klöverfröodling

Registrerad foderföretagare

Det finns ett undantag från registreringskravet

Tillfällig foderföretagare - avregistrera dig när säsongen är slut

Anmäl om du transporterar foder

Det finns två undantag från att anmäla fodertransporter

Ekologiskt foder

Vad gäller för produktionsplatser, rapportering och stalljournal när jag ska flytta djur till beten?

Fråga oss via webben