Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

EU:s foderbestämmelser

A. Bakgrund & grundregelverk

B. Svenska foderbestämmelser

C. Ekologisk produktion

D. Fodertillsatser

E. Genetiskt modifierade organismer (GMO)

F. Hygien

F1 EU-förordning om foderhygien

F2 Främmande ämnen – gränsvärden (konsoliderade bilagor)

F3 Riktlinjer för god praxis - Branschriktlinjer

F4 Läkemedel i foder

F5 Bekämpningsmedel

F6 EU:s zoonosförordning

G. Kontroll

G1 EU-förordning om offentlig kontrolllänk till annan webbplats

G2 Importkontroll av animaliska produkter

G3 Importkontroll av vegetabilier och skyddsbeslut

G4 EU-förordning om provtagning av foder

G5 Vägledning och checklistor till den offentliga kontrollen

H. TSE - Transmissibel Spongiform Encefalopati

I. Animaliska biprodukter (ABP)

J. Utsläppande av foder inklusive märkning

J1 Dietfoder

J2 Foderråvaror

J3 Näringens märkningskoder


Mer information

Kontakt