Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

EU:s foderbestämmelser

A. Bakgrund & grundregelverk

B. Svenska foderbestämmelser

C. Ekologisk produktion

D. Fodertillsatser

E. Genetiskt modifierade organismer (GMO)

F. Hygien

F1 EU-förordning om foderhygien

F2 Främmande ämnen – gränsvärden (konsoliderade bilagor)

F3 Riktlinjer för god praxis - Branschriktlinjer

F4 Läkemedel i foder

F5 Bekämpningsmedel

F6 EU:s zoonosförordning

G. Kontroll

G1 EU-förordning om offentlig kontrolllänk till annan webbplats

G2 Importkontroll av animaliska produkter

G3 Importkontroll av vegetabilier och skyddsbeslut

G4 EU-förordning om provtagning och analys av foder

G5 Vägledning och checklistor till den offentliga kontrollen

H. TSE - Transmissibel Spongiform Encefalopati

I. Animaliska biprodukter (ABP)

J. Utsläppande av foder inklusive märkning

J1 Dietfoder

J2 Foderråvaror

J3 Näringens märkningskoder


Mer information

Kontakt

Fråga oss via webben