Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Biprodukter från livsmedelsindustrin

Du kan inte utgå från att allt som kommer från en livsmedelsanläggning är lämpligt som foder.

Det här får ingå i foderkedjan

Krav på livsmedelsanläggning med biprodukter klassade som foder

Vegetabiliska produkter

Extra krav för animaliska produkter

Fråga oss via webben