Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Transportera fjäderfän

Transport nära gården

Det här gäller alla kortare transporter

Undantag

Längre transporter

Allmänna krav för längre transporter

Transporttid

Minsta utrymme per fjäderfä

Kategori

Minsta utrymme

Dagsgamla kycklingar 21–25 cm² per kyckling
Fjäderfä under 1,6 kg 180–200 cm²/kg
Fjäderfä 1,6-3,0 kg 160 cm²/kg
Fjäderfä 3-5 kg 115 cm²/kg
Fjäderfä över 5 kg 105 cm²/kg

Transport av strutsfåglar


Strutsfåglar ska transporteras i anpassade fordon för att minska risken att de skadas. Fordon som är anpassade för transport av hästar kan vanligtvis användas även för transport av strutsfåglar. Du bör täcka golvet med säckväv eller ett tjockt lager av packad halm eller spån så att djuren inte halkar.

Det här måste du också tänka på när du tansporterar strutsfåglar:

  • Det får inte finnas anordningar i lastutrymmet som gör att djuren kan fastna.
  • De nedersta 80 cm av väggarna ska vara täta.
  • Lastningsrampen får inte luta mer än 20 grader.
  • Huva får inte användas på vuxna djur under lastningen.
  • Kycklingar ska transporteras i uppvärmt utrymme.
Observera att strutsfåglar som är mellan 72 timmar och 6 veckor gamla inte får transporteras. Unga djur får transporteras i grupp bara om de är ungefär lika stora.
Minsta utrymme per strutsfågel

Kategori

Minsta yta per individ

Högst antal individer per grupp

Strutsar    
Dagsgamla 0,06 m² 12
1 månad 0,01 m² 12
2-3 månader 0,20 m² 10
4 månader-1 år 0,40 m² 10
> 1 år 0,55 m² 1
Vuxna honor 0,60 m² 1
Vuxna hanar 0,75 m² 1
Emuer > 20 månader 0,30 m² 8
Nanduer > 14 månader 0,60 m² 8
Yngre fåglar 0,20 m² 10

Transporter utomlands


Om du ska transportera fjäderfän utomlands ska de besiktigas av en veterinär. Besiktningen ska göras på lastningsdagen.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.