Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Du måste ha tillstånd för stor djurhållning

Har du många djur kan du behöva anmäla det till kommunen. Ibland behöver du också söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det beror bland annat på att många djur producerar mycket gödsel som kan påverka miljön.

Anmäl om du har mer än 100 djurenheter


Du ska anmäla din djurhållning till kommunen om du har stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter. Du ska räkna ihop djurenheterna för alla dina djurslag.  Så här räknar du ut djurenheter.

Sök tillstånd om du har en stor anläggning


Du ska ha tillstånd om du har en anläggning med
  • mer än 40 000 platser för fjäderfän
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
  • mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor)
  • så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor i kombination att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter.

Du söker tillståndet hos länsstyrelsen.

Vill du veta mer?


Vill du veta mer kan du kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats som har gett ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker som riktar sig till miljöfarliga verksamheter.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-03