Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Stallmiljö för fjäderfän

Planera stallet så att du undviker gödselspill

Krav på reden, burar, golv och matsystem.

Ljus i stallet

Om strömmen går, måste du veta vad du ska göra

Luften ska vara bra för dina djur

Olika krav på luftfuktighet beroende på om stallet är isolerat eller inte

Högsta relativa luftfuktigheten som du får ha i dina värmeisolerade stallar om temperaturen är mellan 0 och +10C

Stalltemperatur +°C

Högsta tillåtna relativa luftfuktighet, %

9

81

8

82

7

83

6

84

5

85

4

86

3

87

2

88

1

89

0

90

Gödsla ut ofta för en bra stallmiljö


Om du gör en ombyggnad som kräver förprövning av ditt stall så ska du installera ett mekaniskt utgödslingssystem under det gödseldränerande golvet. Systemet ska vara konstruerat så att det regelbundet går att gödsla ut under det dränerande golvet. Du bör gödsla ut minst två gånger i veckan för att undvika dålig luft i stallet. Du kan läsa mer om förprövning här till vänster.

Om du lagrar gödseln inne i stallet, kan du få svårt att hålla ammoniaknivån under gränsvärdet. Även om du inte gör någon om- eller tillbyggnad som kräver förprövning av ditt stall så kan du behöva installera en mekanisk utgödsling.

Ett system för utgödsling ska vara konstruerat så att djuren i en avdelning inte kommer i kontakt med gödsel från en annan avdelning.
 

Larm i stallet är ett krav om du har mekanisk ventilation


Har du ett mekaniskt ventilerat stall för fler än 2 000 djur så måste du ha ett larm. Larmet ska varna för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmanordningen.
 
Larmet ska vara utformat så att du säkert uppmärksammar det. Syftet med larmet är att om ventilationen går sönder, ska du hinna upptäcka det och hinna åtgärda felet innan djuren far illa. Även om det inte krävs larm i ditt stall är det mycket bra om du har det ändå.
 
Kontrollera larmet regelbundet och minst varje gång du sätter in en ny omgång med djur.
 

Bullret får inte vara för högt


Ljudet i stallet ska hållas på en låg nivå. Bara vid enstaka tillfällen får djuren utsättas för buller som är högre än 65 dbA. Om det är sommar och varm väderlek och systemet arbetar med så kallad "forcerad ventilation" är det i stallar med slaktkycklingar tillåtet med ljud på högre än 65 dbA. Bullernivån får inte överstiga 75 dbA.
Mer information

Kontakt

Fråga oss via webben