Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Hur du anmäler att du håller fjäderfän

Om du håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket. Syftet med att samla in uppgifterna är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.

De arter som du måste anmäla är ankor, duvor, fasaner, gräsänder, gäss, höns av arten Gallus gallus (inklusive slaktkyckling), kalkoner, pärlhöns, rapphöns, strutsfåglar och vaktlar.

Anmälan om djurhållning

Produktionsplatsnummer


När du har anmält att du håller fjäderfän kommer du att få ett så kallat produktionsplatsnummer. Ett produktionsplatsnummer består av landsbeteckningen för Sverige (SE) plus sex siffror. Det är du som är djurhållare som är ansvarig för att anmäla platsen till Jordbruksverket. Produktionsplatsnumret är knutet till den anläggning eller plats där du bedriver din verksamhet. Du kan därför inte flytta med produktionsplatsnumret med verksamheten om du skulle flytta till en annan plats.

Grundprincipen är att ett produktionsplatsnummer avser en byggnad för djur som huvudsakligen vistas inomhus, eller en anläggning om det finns ett antal tätt liggande byggnader som tydligt utgör en enhet.

Undantag


Om du har flera produktionsplatsnummer eller borde ha flera kan du söka om att få ett nummer för två eller flera av produktionsplatserna. Du söker då om dispens för detta. Jordbruksverket kan ge ett och samma nummer till platser med rimligt avstånd mellan sig. När du söker om dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en blockkarta där det är tydligt var djuren finns och hur stort avståndet är mellan de platserna.

Om du har fler än 100 djurenheter


Om du har mer än 100 djurenheter ska du anmäla din djurhållning till kommunen.
Om du har mer än 40 000 platser för fjäderfä behöver du dessutom tillstånd från länsstyrelsen.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-11-10