Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

När dina får och getter är ute eller på bete

Får och getter ska vara ute på sommaren


Huvudregeln är att dina får och getter ska vara ute under sommaren. De ska vara ute under en sammanhängande period som ska infalla någon gång under tiden 1 maj till 15 oktober.
 
Betesperioden ska vara minst
  • 4 månader i Blekinge län, Skåne län och Hallands län.
  • 3 månader i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län och Västmanlands län.
  • 2 månader i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Ibland får du ha djuren inne under sommaren


I vissa fall får du hålla dina får och getter inne hela eller delar av dygnet:
  • Om det är nödvändigt för att skydda djuren från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  • Om det är nödvändigt för att skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  • Om det är nödvändigt för att skydda djuren mot allvarliga insektsangrepp.
  • Om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp.
  • Om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt utomhus.
  • Om fåren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni.  

Varje gång du använder dig av något av undantagen för att hålla djuren inne måste du dokumentera detta. Av dokumenten ska det framgå vilket djur som du hållit inne, när du gjort detta och anledningen till det.
 

Ha bra stängsel runt betesmarkerna


Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som det är uppenbart att dina får och getter kan skada sig på. Mark i anlagda rastgårdar och på andra ställen utomhus som belastas hårt av djuren, ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande egenskaper.
 
Du ska se till att dina stängsel är väl uppsatta och du ska underhålla dem. De ska vara utformade så att fåren och getterna inte riskerar att skada sig på dem. Sträck stängseltrådar och stängselnät väl.
 
Om du använder taggtråd får den inte vara strömförande, men det är tillåtet att kombinera taggtråd med strömförande slät elstängseltråd. Eltråden måste i så fall monteras på distanshållare på den sida av stängslet där djuren hålls. Det ska vara ett horisontellt avstånd på minst 0,15 meter mellan taggtråden och den elektrifierade tråden. Taggtråden måste jordas på många regelbundet återkommande avstånd.

Rätt sorts djur och ligghallar om djuren ska vara ute på vintern


Om du vill hålla dina får och getter ute mer än tolv timmar under den kalla årstiden, det vill säga då det inte sker någon betestillväxt, måste djuren vara lämpade för detta. Även terräng, underlag och andra yttre förhållanden måste vara lämpliga.
 
Om dina får och getter är ute tolv timmar eller mer per dygn under den kalla årstiden är de så kallade utegångsdjur. Djuren ska då ha tillgång till en ligghall eller annan byggnad. Den ska ge djuren skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats. En ligghall för får och getter bör normalt bestå av tre väggar och ett tak. Den öppna långsidan bör ha söderläge. Om en ligghall inte har en öppen hel sida bör den ha flera mindre öppningar för att undvika att djur som har hög rang hindrar andra djur från att gå in eller ut ur ligghallen.
Mer information
Bestämmelser

Kontakt


Tack för hjälpen!