Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Slakt och annan avlivning av får och getter

Att skicka får och getter till slakt


När du ska skicka dina får och getter till slakt måste du bland annat se till att de är friska, rena och id-märkta samt informera slakteriet om detta minst 24 timmar före djurens ankomst till slakteriet.
 
Slakteriets personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder och de ska följa djurskyddsbestämmelserna. Det innebär att slakteriet bland annat ska se till att fåren och getterna
  • skonas från onödigt obehag och lidande
  • hanteras och drivs lugnt
  • stallas upp under högst en natt
  • har lämpligt foder och dricksvatten om de transporterats långt
  • avlivas omgående om de skadats under transporten
Vid bedövning får slakteriet fixera får och getter med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Slakteriet får bedöva får och getter med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska slakteriet kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Får och getter som skjuts bakom hornen måste avblodas inom 15 sekunder efter bedövning med skjutvapen. Får och getter som skjuts framifrån måste avblodas inom 60 sekunder. Vid elbedövning måste avlodning ske inom 20 sekunder efter bedövning. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska slaktaren kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.
 

Slakt för husbehov och nödslakt av får och getter


Du som slaktar får och getter för husbehov eller behöver nödslakta hemma på gården måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna.

När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.
 
Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst AB, som har erfarenhet av att avliva djur.

Om du har avlivat får och getter på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som ägare och ditt hushåll. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött.

Tillåtna bedövningsmetoder vid hemslakt


Vid bedövning får du fixera får och getter med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Du får bedöva får och getter med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade.

Får och getter som skjuts bakom hornen måste avblodas inom 15 sekunder efter bedövning med skjutvapen. Får och getter som skjuts framifrån måste avblodas inom 60 sekunder. Vid elbedövning måste avlodning ske inom 20 sekunder efter bedövning. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Efter avblodning ska du kontrollera att djuren är döda innan de får gå vidare i slaktprocessen.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid hemslakt och nödslakt måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.
   

Nödslakt


Bara akut skadade djur som annars skulle ha varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär. Tiden mellan undersökningen av djuret och avlivningen får inte överstiga 24 timmar. En veterinär måste vara med om mage och tarmar avlägsnas på gården. I sådana fall måste inälvorna åtfölja djuret till slakteriet. Om det tar mer än två timmar mellan avlivandet av djuret och dess ankomst till slakteriet ska det kylas. Ett nödslaktsintyg som fyllts i och intygats av veterinären ska alltid följa med ett nödslaktat djur till slakteriet. För upplysningar kring nödslaktsintyg och hygienregler vid nödslakt hänvisas till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats,  telefon 018-17 55 00.

Annan avlivning av får och getter


Om får och getter avlivas av andra skäl än att de ska bli livsmedel kan avlivningen ske på andra sätt än genom slakt. Du måste välja en avlivningsmetod som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. Avlivning av djur ska ske på ett sätt som gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande. Du som avlivar måste behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna.
 
Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas. Du som har djur är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst ABlänk till annan webbplats, som har erfarenhet av att avliva djur.
 

Tillåtna bedövnings- och avlivningsmetoder


Vid annan avlivning av får och getter används oftast samma metoder som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. I sådana fall gäller precis som vid slakt att du vid bedövning får fixera får och getter med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt. Får och getter får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär eller elektricitet. Efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska du kontrollera att djuret eller djuren är bedövade. Får och getter som skjuts bakom hornen måste avblodas inom 15 sekunder efter bedövning med skjutvapen. Får och getter som skjuts framifrån måste avblodas inom 60 sekunder. Vid elbedövning måste avlodning ske inom 20 sekunder efter bedövning. Avblodning ska utföras genom att båda halspulsådrorna öppnas. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel.

Om du måste avliva enstaka förvildade, förrymda eller skadade får och getter som inte kan fångas in utan att det orsakar djuren lidande får du avliva dessa med vissa skjutvapen. Detta kallas för distansavlivning.

Bestämmelserna kring skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Läs mer om distansavlivning i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid avlivning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Lamm och killingar yngre än 14 dagar får avlivas genom kraftigt slag mot huvudet. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död. Lämpligast görs detta genom att djuret hålls i bakbenen och bakhuvudet slås mot ett fast förankrat, hårt föremål.
 
Om en veterinär utför avlivningen kan får och getter även avlivas med narkosmedel eller andra avlivningspreparat.
 
Efter avlivningen måste du eller veterinären som utfört avlivningen kontrollera att djuret är dött innan du får vidta några andra åtgärder med kroppen.
 

Mer information om slakt och annan avlivning av får och getter


De bestämmelser som gäller vid slakt och annan avlivning av får och getter finns i djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur samt i EU:s direktiv om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning. Dessa bestämmelser hittar du till höger.
 
Här kan du läsa mer om hur djuren ska behandlas inför slakt och annan avlivning. Där kan du även läsa om slakt och annan avlivning av andra djurslag än får och getter, om religiös slakt och om hur du ska ta hand om döda djur och biprodukter från slakt och annan avlivning.

Tack för hjälpen!