Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Hur du rapporterar får eller getter

Det första du gör är att anmäla att du har djur och var du håller dem. När din anmälan är registrerad får du ett produktionsplatsnummer. Mer information om produktionsplats och vad det innebär hittar du till vänster.

Flytta får eller getter


Du ska rapportera alla förflyttningar av får eller getter till Jordbruksverkets förflyttningsregister. Det gäller även när du skickar djur till slakt om du inte skickat in en fullmakt till Jordbruksverket om att slakteriet ska rapportera åt dig. Om du flyttar djur mellan dina egna produktionsplatser och dessa ligger inom samma eller angränsande kommun behöver du däremot inte rapportera till registret. Det är du som är registrerad djurhållare som har ansvaret att rapportera till förflyttningsregistret.

Du rapporterar förflyttningen till Jordbruksverket när du tar emot djur på produktionsplatsen och när djur flyttar därifrån. Förflyttningen ska vara rapporterad inom sju dagar från det att djuren kom till produktionsplatsen eller lämnade den.

Rapportering via fullmakt vid slakt


Från och med 2011 kan slakterierna rapportera dina djurs förflyttning till slakt via fullmakt. I dessa fall behöver du som djurhållare inte rapportera förflyttningen till slakteriet till Jordbruksverket. För att det ska vara möjligt krävs att slakteriet där du slaktar dina får eller getter är anslutet till tjänsten.

Om ditt slakteri är anslutet till tjänsten och du vill att det ska rapportera åt dig när du skickar dina djur dit för slakt ska du skicka en fullmaktsblankett till Jordbruksverket. Du kommer därefter få ett bekräftelsebrev från Jordbruksverket där det framgår att du inte längre behöver rapportera förflyttningen till slakt när du skickar djuren till ett slakteri som du givit fullmakt att rapportera åt dig. Glöm inte att du fortfarande ska föra in uppgifter om förflyttningen i en godkänd stalljournal.

Tänk på att du som djurhållare är ansvarig för att rapporteringen till registret blir korrekt även om du har gett slakteriet fullmakt att utföra rapporteringen.

Observera att du måste rapportera förflyttningar till slakt fram till att du har fått bekräftelsebrevet. Du kan också låta ett ombud sköta övrig rapportering men även då behövs det en fullmakt. Du hittar vilka slakterier som är anslutna till tjänsten samt fullmaktsblankett till höger. 

Uppgifterna du ska rapportera

Transportdokument vid förflyttning


Om du flyttar får eller getter mellan två produktionsplatser, med olika djurhållare, ska ett transportdokument följa med transporten. Om du flyttar djur mellan två av dina egna produktionsplatser behöver du inte fylla i något transportdokument. Det är du som är djurhållare, och flyttar djuren från din produktionsplats, som ska fylla i transportdokumentet. Transportdokumentet finns till höger.

Du ska fylla i följande uppgifter i transportdokumentet:

 • produktionsplatsnumret
 • djurhållarens namn och adress
 • djurslag (får eller get)
 • hur många djur som flyttas eller fullständig identitet
 • produktionsplatsnumret dit djuren flyttas, eller slakteriets namn och adress om djuren skickas till ett slakteri, eller bestämmelseorten om djuren byter betesområde
 • transportör, transportörsnummer och transportmedel
 • datum för transporten
 • din underskrift
Antal djur kan du ange för får eller getter som enligt reglerna kan vara märkta utan indvidnummer eller för den grupp av djur som är beskrivna i undantagen nedan.

Fullständig identitet (SE-nummer + individnummer) ska du ange på dokumentet från och med 1 januari 2011 för djur som enligt reglerna ska vara märkta med individnummer. Undantag från detta krav finns om djuren är:

 • födda senast den 31 december 2009 och som du skickar direkt till slakt från den produktionsplats där de föddes, eller är
 • födda senast den 31 december 2009 och som du flyttar till ett annat produktionsplatsnummer senast den 31 december 2014.

Vissa slakterier har sina transportsedlar godkända som ett transportdokument för får och getter. I så fall behöver du inte fylla i ett separat transportdokument när du skickar djuren till slakt. Följande slakterier har en godkänd transportsedel:

 • Almunge Kött
 • KLS, Kalmar
 • Kontrollslakteri 13, Järvsö
 • Närkes Slakteri i Gällersta AB
 • SCAN AB
 • Skara Lammslakteri
 • Svenskt Fågelkött AB/Svenskt Lammkött, Vara
 • Ö-slakt AB, Värmdö.

Hur du rapporterar förflyttningar


Du kan välja mellan att rapportera förflyttningen manuellt med en blankett eller elektroniskt. Till höger hittar du blanketten Rapportering av förflyttning - får och getter. Den elektroniska rapporteringen gör du genom att använda en e-tjänst, e-tjänster finns till höger. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation, mer information om e-tjänsten och e-legitimation finns på inloggningssidan för e-tjänsten flytta får eller getter.

Påminnelse via sms om att rapportera till förflyttningsregistret


Jordbruksverket skickar ut en påminnelse om rapportering till förflyttningsregistret via sms, sex dagar efter att händelsen har skett. Har du inte rapporterat efter 15 dagar kommer vi att påminna dig ytterligare en gång.

Sms:et innehåller information om hur många händelser du inte har rapporterat. I e-tjänsten för att anmäla förflyttningar kan du se vilka händelser som påminnelsen gäller. Om du inte använder e-tjänsten kan du få information av kundtjänst. Du kan inte rapportera genom att svara på sms:et utan du rapporterar på det sätt som du brukar.

Vi kommer bara att kunna påminna dig om någon annan har rapporterat en händelse till förflyttningsregistret och de har angett dig som köpare eller säljare eller när ett slakteri har rapporterat att de har tagit emot ett djur från dig. Du kan därför inte förvänta dig att alltid få en påminnelse via sms om du har missat att rapportera. Ta som vana att alltid rapportera till förflyttningsregistret så fort en händelse har skett och senast inom sju dagar.

Får du en påminnelse utan att du har missat att rapportera kan det bero på att någon annan felaktigt har angett dig som köpare eller säljare eller har angett fel datum för händelsen. I sådana fall kan du kontakta oss via e-tjänstens mejlfunktion eller kontakta kundtjänst.

Om du vill ändra mobilnummer eller om du inte anmält något mobilnummer kan du göra det via Mina sidor eller kundtjänst.

Räkna dina får eller getter


Varje år ska du räkna dina får eller getter. Du räknar djuren någon gång mellan den 1 och 31 december. Du ska både föra in uppgifterna i din stalljournal och rapportera dem till Jordbruksverket. Du kan rapportera uppgifterna på två olika sätt, manuellt eller elektroniskt.

Om du vill redovisa antalet får eller getter manuellt använder du den blankett som Jordbruksverket skickar ut till alla djurhållare i november varje år. Den elektroniska rapporteringen gör du genom att använda en e-tjänst, e-tjänster finns till höger. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation, mer information om e-tjänsten och e-legitimation finns på inloggningssidan till e-tjänsten Får- och geträkning.

Uppgifterna om hur många får eller getter som du har ska ha kommit till Jordbruksverket senast den 15 januari året efter räkningen.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-12-11