Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Om du vill bedriva utbildning för slakteripersonal

Det är av högsta vikt att slakteripersonal har rätt kompetens för att slakt och avlivning ska ske på ett säkert och djurskyddsmässigt korrekt sätt, som minimerar djurets smärta och lidande.

Utbildningsverksamhet kräver tillstånd från Jordbruksverket

Det här ska ingå i ansökan

För att en ansökan om att bedriva utbildningsverksamhet ska godkännas bör minst följande uppgifter ingå i ansökan:
  • ansvarig (företagsuppgifter)
  • vilken organisation eller företag ordnar examination
  • vem eller vilka som föreläser, samt CV
  • detaljerade uppgifter om utbildningsplan, kursinnehåll och pedagogiska metoder
  • exempel på examination/slutprov
  • uppgifter kring administration av utbildningen och vad kursmaterialet ska bestå av (t.ex. webbaserat material, föreläsning med power point eller annat, rutiner för egenkontroll för utbildningen, uppföljning, eventuella kvalitetssäkringssystem som t.ex. ISO:9001 och rutiner för hantering av eventuella klagomål)

Det här ska ingå i utbildningen

Likvärdiga krav

Om du har frågor