Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Annan avlivning än slakt

Du måste följa djurskyddsbestämmelserna och behärska avlivningsmetoden

Tillåtna metoder för fixering och bedövning


Vid bedövning får djuren fixeras en kort stund. Dessa metoder är tillåtna:
 • Användning av bedövningsbox
 • Fasthållning av djurets huvud med en grimma eller liknande vid mekanisk bedövning
 • Manuell fasthållning av mindre djur
 • Fotbyglar för fjäderfä med en vikt av högst 20kg
 • Slakttratt för andra fjäderfä än strutsfåglar

Dessa bedövningsmetoder får användas:

 • Nötkreatur, renar, hjortar, övriga idisslare samt hästdjur får bedövas med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär.
 • Får och getter får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär och elektricitet.
 • Grisar får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär, elektricitet och koldioxid.
 • Höns får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet och koldioxid samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Övriga fjäderfän och kaniner får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Strutsfåglar får bedövas med bultpistol, kulvapen och elektricitet.
För att göra djur medvetslösa på andra sätt inför avlivning bör veterinär anlitas. Även vid bedövning av andra djurslag än de som nämns ovan bör veterinär anlitas.

Tillåtna avlivningsmetoder vid annan avlivning än slakt


Du måste välja en avlivningsmetod som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. Avlivning av djur ska ske på ett sätt som gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande.

Hur olika djurslag ska hanteras inför bedövning, vilka bedövningsmetoder och avlivningsmetoder som är tillåtna för olika djurslag och hur kontroll av bedövning och avlivning ska ske regleras i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur. Nedan finns kortfattad information om de vanligaste avlivningsmetoderna för några olika djurslag. Fullständiga och detaljerade bestämmelser om bedövning och avlivning av olika djurslag finns i föreskrifterna som du hittar till höger. Det finns detaljerade bestämmelser för hur djurets kropp ska hanteras efter avlivningen, läs mer om detta till vänster under Biprodukter vid slakt och avlivning.

Lantbruksdjur


Vid avlivning av lantbrukets djur används oftast samma metoder som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Även vissa andra avlivningsmetoder är tillåtna, läs mer om detta under respektive djurslag till vänster och i föreskrifterna som du hittar till höger.

Hästar


Vid avlivning av hästar används ofta samma metod som vid vanlig slakt, det vill säga mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen följt av avblodning, dock utan att köttet tas tillvara. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även om köttet inte ska bli livsmedel. Det är också vanligt att låta en veterinär avliva hästen genom en överdos av narkosmedel eller liknande.

Hundar och katter


Den vanligaste metoden att avliva hundar och katter är att låta en veterinär avliva djuret genom en överdos av narkosmedel. Det är också tillåtet att skjuta djuret under vissa förutsättningar. Hundvalpar och kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet.

Mindre sällskapsdjur


Även mindre sällskapsdjur, som kaniner, gnagare och burfåglar, tas ofta till veterinär för avlivning genom en överdos av narkosmedel. Även för dessa djurslag finns andra metoder som är tillåtna, dock endast under förutsättning att den person som genomför avlivningen uppfyller kompetenskraven.

Här hittar du mer om avlivning av sällskapsdjur.

Pälsdjur


För pälsdjur som minkar och rävar är avlivning med koldioxid vanligt, men även andra metoder är tillåtna för vissa djurkategorier, vilka närmare anges i föreskrifterna som du hittar till höger.

Här hittar du mer om avlivning av pälsdjur.

Försöksdjur


Vilka metoder som får användas vid avlivning av försöksdjur beror på vilket djurslag det rör sig om. Mer detaljer hittar du i föreskriften till höger. De djurförsöksetiska nämnderna kan under vissa förutsättningar tillåta även andra metoder.