Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Kontroll av verksamhet med animaliska biprodukter

Det är flera myndigheter som kontrollerar att den som hanterar animaliska biprodukter och framställda produkter gör rätt och följer de bestämmelser som finns.
  • Jordbruksverket har huvudansvaret för kontrollen, kontrollerar verksamhet som ingen annan myndighet har kontrollansvar för samt beslutar om föreskrifter och allmänna råd.
  • Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen när det gäller insamling, uppsamling, omlastning och transport av sådana animaliska biprodukter och framställda produkter som inte är matavfall.
  • Kommunerna har kontrollansvar för nedgrävning av animaliska biprodukter, utlämnade och transport av matavfall, kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning, förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen, förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen, användning av organiska gödslingsmedel och hantering av naturgödsel i primärproduktionen.
Ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen. Det är antingen kommunen eller Livsmedelverket.

Jordbruksverkets kontroll vid godkända och registrerade anläggningar


Vid den offentliga kontrollen som Jordbruksverket svarar för gör vi en detaljerad genomgång av rutiner, dokumentation, lokaler och utrustningens funktion. I anläggningar som hanterar foder genomför vi även provtagning.

Hur många kontroller vi gör per år beror på vilken typ av anläggning det är. Anläggningar delas in i riskklasser beroende på vilken verksamhet de har.

Kontrollen är avgiftsfinansierad. De företag och anläggningar vi kontrollerar får betala en årlig kontrollavgift till Jordbruksverket. Årsavgiften baseras på antalet besök, det antal timmar besöken beräknas ta samt resekostnader. För anläggningar som har verksamhet med foder kan analyskostnader tillkomma.

Om vi finner brister vid den ordinarie kontrollen gör vi eventuellt en extra offentlig kontroll och tar ut en avgift även för den.

Bestämmelser om kontroller


Till höger finns de bestämmelser som reglerar antalet kontorollbesök, kostnader och hur myndigheternas kontroller ska gå till.
 

Kontakt