Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Seminverksamhet och husdjursskötsel m.m.

Bestämmelser om semin, foder och ABP med mera

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

M1

Lag om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:807länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

SFS

2018:1589länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M2

Förordning om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:816länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M3

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:1165länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

 

882/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M4

Föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur

SJVFS

2015:1PDF

EU-förordning

EU:s förordning om ändring av förordning om semin och embryostationer m.m.

 

176/2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Ändring av EU:s förordning om semin och embryostationer m.m. vad gäller villkoren för donatordjur

 

846/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

EU:s förordning om avel och handel med renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem


2016/1012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M5

Verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, gris, får och get

SJVFS

2010:12PDF

M6

Seminverksamhet med får och get

SJVFS

1999:114PDF

M7

Seminverksamhet med hund och katt.

SJVFS

2009:91PDF

M9

Nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel

SJVFS

2018:27PDF

M16

Hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

SJVFS

2018:24PDF

EU-förordning

Kommissionens förordning om tillämpning av rådets direktiv avseende metoder för identifiering av hästdjur.

 

2015/262länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M25

Seminverksamhet med svin

SJVFS

1999:112PDF

M26

Seminverksamhet med nötkreatur

SJVFS

2004:41PDF

M29

Tävling med hästdjur

SJVFS

2007:59PDF

M30

Lag om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:805länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M31

Förordning om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:814länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M32

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS

2014:787länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

M39

Föreskrifter och allmänna råd om foder

SJVFS

2018:33PDF

M40

Föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SJVFS

2007:21PDF

M62

Användning av genetiskt modifierade djur

SJVFS

1995:33PDF

M64

Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

SFS

2000:271länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

Fråga oss via webben