Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

In- och utförsel

Författningar om in- och utförsel av livsmedel finns hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats. Klicka därefter på lagstiftning i vänster kolumn.

Kommissionens förordningar finns hos EU-rättenlänk till annan webbplats under hänvisningar till dokument. Klicka därefter på Hänvisningar till dokument alternativt Konsoliderad text, ange årtal och nummer och klicka på sök.

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

Ändring

J8

Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

SFS

1996:701länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J9

Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

SFS

1975:85länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J10

Förordning om införsel av levande djur m.m.

SFS

1994:1830länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J11

Införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

SJVFS

1996:24PDF

J11 A

Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

SJVFS

2006:42PDF

EU-förordning

Kommissionens förordning om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import.

 

139/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater

 

1739/2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J12

Införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

SJVFS

1995:125PDF

Införsel av sällskapsdjur och hund-och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

2011:49PDF

EU-förordning

om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003

 

576/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
577/2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2013/518länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2013/519länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2013/31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J14

Djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

SJVFS

2007:1PDF

J15

Handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

SJVFS

1999:89PDF
Beslut om förteckning över tullkontor för import, export och reexport från och till länder utanför EUPDF

J17

Införsel av hästdjur

SJVFS

1996:113PDF

J18

Införsel av nötkreatur och svin

SJVFS

J19

Lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor

SFS

1973:980länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1994:224PDF
1994:223PDF

J24

Artskyddsförordning

SFS

2007:845länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J25

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om hund- och kattkarantän

LSFS

1976:7PDFLSFS 1986:18PDF

J27

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om fjäderfäkarantän

LSFS

1980:8PDFLSFS 1986:18PDF

J29

Veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

SJVFS

1996:25PDF1998:119PDF

EU-förordning

Kommissionens förordning om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung av betydelse för EES

 

599/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J30

In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. Se även saknr K14 vid införsel av animaliska produkter.

SJVFS

2004:19PDF2006:40PDF

J34

Veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge

SJVFS

1999:134PDF2007:30PDF

EU-förordning

Kommissionens förordning om inrättandet av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

 

282/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J35

Veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

SJVFS

1999:135öppnas i nytt fönster

EU-förordning

Kommissionens förordning om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

 

136/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2004:32PDF
1998:19PDF

J60

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

SFS

2006:812länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J61

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av vissa vegetabiliska och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land

LIVSFS

2011:14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J64

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land

LIVSFS

2004:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J65

Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SJVFS

2004:93PDF
206/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J66

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

LIVSFS

2005:22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J130

Förordning om utförsel av levande djur m.m.

SFS

1994:542länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J131

Ändring i föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

SJVFS

2001:99PDF

J133

Utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till länder som har införlivat EU:s veterinära lagstiftning

SJVFS

1995:70PDF

J135

Utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge

SJVFS

1995:71PDF

J136

Utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge

SJVFS

J137

Utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

SJVFS

1995:8PDF2011:23PDF
1995:7PDF

J141

Exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

SJVFS

J150

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS

2011:1060länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

J151

Livsmedelsverkets föreskrifter om utfärdande av intyg m.m.

SLVFS

1998:28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga oss via webben