Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Instruktioner för veterinärväsendets centrala organ

Bestämmelser för veterinärväsendets centrala organ och vissa andra ämbetsverk.

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

Förordning med instruktion för Jordbruksverket

SFS

2009:1464länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets föreskrifter om giltigheten av föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksnämnd, Lantbruksstyrelsen eller föregångare till denna, Statens utsädeskontroll och Centrala försöksdjursnämnden

SJVFS

1991:2PDF

Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS

2009:1394länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet

SFS

1993:221länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

Förordning med länsstyrelseinstruktion

SFS

2017:868länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

SFS

2009:1426länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster