Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Regler om anmälningsplikt

Anmälningsplikten för antibiotikaresistenta bakterier och VTEC gäller:

Laboratoriets skyldighet vid misstanke om MRSA, MRSP och ESBL CARBA

Använd rätt blankett för preliminär diagnos

Analysera och bekräfta misstänk diagnos

Följ bestämmelserna om analys

Anmälningsplikt vid verifierad diagnos av antibiotikaresistenta bakterier och VTEC 

Fråga oss via webben