Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Handläggningstider


Handläggningstider

Typ av ansökan

Utbildning från

Juridisk tidsfrist

2018

Kommentar

Veterinärlegitimation

Sverige


3 veckorDanmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

6 veckorAnnat land än ovanstående


22 veckor


Djursjukskötar-legitimation

Sverige


3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

13 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


22 veckor


Godkännande som hovslagare

Sverige


6 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

13 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


22 veckor


Godkännande för legitimerad tandläkare

Sverige


6 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

13 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


22 veckor


Godkännande för legitimerad fysioterapeut/

sjukgymnast

Sverige


6 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

13 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


22 veckor


Särskilt tillstånd, veterinär-/djursjukskötar-studenter


2 veckor

2 veckor


Fråga oss via webben