Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Handläggningstider

Handläggningstider

Typ av ansökan

Utbildning från

Juridisk tidsfrist

Nuvarande handlägg-ningstid

Kommentar

Veterinärlegitimation

Sverige


3 veckorDanmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

8 veckorAnnat land än ovanstående


16 veckor


Djursjukskötar-legitimation

Sverige


3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


22 veckor


Godkännande som hovslagare

Sverige


3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


18 veckor


Godkännande för legitimerad tandläkare

Sverige


6 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


18 veckor


Godkännande för legitimerad fysioterapeut/

sjukgymnast

Sverige


6 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


18 veckor


Särskilt tillstånd, veterinär-/djursjukskötarstudenter


2 veckor

2 veckor