Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Handläggningstider

Handläggningstider

Typ av ansökan

Utbildning från

Juridisk tidsfrist

Nuvarande handlägg-ningstid

Kommentar

Veterinärlegitimation

Sverige


3 veckorDanmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

3 mån.

12 veckorAnnat land än ovanstående


16 veckor


Djursjukskötar-legitimation

Sverige


3 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


18 veckor


Godkännande som hovslagare

Sverige


12 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


18 veckor


Godkännande för legitimerad tandläkare

Sverige


8 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land


18 veckor


Godkännande för legitimerad fysioterapeut/

sjukgymnast

Sverige


8 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 mån.

18 veckor

Om det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.


Annat land än ovanstående


18 veckor


Särskilt tillstånd, veterinär-/djursjukskötarstudenter


2 veckor

2 veckor