Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Myndigheternas roller i smittbekämpningen

Det finns fyra nivåer i bekämpningsorganisationen.  

Biodlarens eget ansvar


Biodlaren har ett ansvar att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar till och inom Sverige. Du hittar de regler du behöver rätta dig efter till vänster under Regler för biodling.

Tillsynsmannen arbetar på gårdsnivå


En tillsynsman utför det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar inom sitt distrikt. Det finns ungefär 550 sådana distrikt i Sverige.
Tillsynsmannen ska
 • fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta och varroakvalster
 • undersöka bigårdar där misstanke om yngelröta eller varroakvalster föreligger
 • genomföra eller förelägga om avlivning och destruktion av bisamhällen som smittats med amerikansk yngelröta och sanering eller destruktion av smittade bikupor
 • informera biodlaren om vilka möjligheter som finns att bekämpa varroakvalster och ge anvisningar för bekämpningen
 • utfärda flyttningstillstånd
 • genomföra undersökningar i samband med utfärdande av flyttningstillstånd och övervakningsprogram
 • årligen kontrollera hälsotillståndet i godkända biodlares bigårdar.
I samband med förrättningsresor bör tillsynsmannen också informera biodlare, auktionsförrättare, anstalter för bearbetning av honung och vax samt försäljare av bidrottningar, bisamhällen och materiel för biskötseln om vilka bestämmelser som gäller för att skydda biodlingen mot amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Länsstyrelserna sköter det regionala arbetet


Sju av landets länsstyrelserna biträder regionalt Jordbruksverket med bekämpningen:
 • Stockholms län ansvarar för bitillsynen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.
 • Östergötlands län ansvarar för bitillsynen i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Skåne län ansvarar för bitillsynen i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
 • Västra Götalands län ansvarar för bitillsynen i Västra Götalands och Hallands län.
 • Dalarnas län ansvarar för bitillsynen i Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmlands län.
 • Västernorrlands län ansvarar för bitillsynen i Västernorrland och Jämtlands län.
 • Norrbottens län ansvarar för bitillsynen i Norrbottens och Västerbottens län.
Länsstyrelserna beslutar om tillsynsdistriktens omfattning och de förordnar bitillsynsmän och ersättare så att det finns bitillsynsmän där biodling bedrivs. Det är också till länsstyrelsen ersättning för avlivade bisamhällen, eller för kostnader vid borttagande av vildbisamhällen (svärmar) ska skickas. Länsstyrelserna har också i uppgift att informera allmänheten om bisjukdomsläget och sjukdomsbekämpning hos honungsbin i länet.

Om du har frågor om bekämpningen av bisjukdomar bör du kontakta lantbruks- eller landsbygdsenheterna på den länsstyrelse som ansvarar för bitillsynen i ditt län. Behöver du en bitillsynsman finns kontaktuppgifter till dessa i allmänhet på länsstyrelsens webbsida.

 

Jordbruksverket är den centrala myndigheten


Jordbruksverket leder centralt bekämpningen av amerikansk yngelröta och varroakvalster, följer angreppens uppträdande och spridning och utfärdar föreskrifter och anvisningar om bekämpning. Verket bevakar också trakékvalster, europeisk yngelröta och de exotiska skadegörarna tropilealapskvalster och lilla kupskalbaggen.
Jordbruksverkets uppgifter inom biodlingen är att
 • följa bisjukdomarnas och biskadegörarnas uppträdande och spridning
 • utfärda beslut om smittförklaring
 • besluta om ersättning till bitillsynsman
 • utbilda bitillsynsmän (grundkurs)
 • informera och utbilda de bitillsynsansvariga vid länsstyrelserna.

Kontakt