Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Ekologisk biodling

Den här sidan beskriver de villkor som gäller för ekologisk djurhållning enligt EU:s regler för ekologisk produktion.

Det tar tid att ställa om till ekologisk produktion


Om du vill sälja animalieprodukter som ekologisk producerade ska djuren födas upp enligt bestämmelserna om ekologisk produktion. För produkter från biodling gäller en omställningstid på minst ett år.

Under omställningstiden ska du ersätta vaxet i bikupan med vax från ekologisk biodling. Bivax som inte är ekologiskt får bara användas under omställningen eller i nya anläggningar om:

  • ekologiskt bivax inte finns på marknaden.
  • det inte är förorenat med ämnen som inte är godkända för ekologisk produktion.
  • vaxet kommer från cellock.

Mer information om omställningstiden hittar du i Jordbruksverkets vägledning till höger.

Val av bi


Du bör välja en biras eller en bin av en avelslinje som är livskraftig och väl anpassad till lokala förhållanden. Det ökar chansen att få friska bin som överlever vintern. Det ekologiska regelverket rekommenderar i första hand att man ska välja lokala ekotyper av Apis mellifera. Den lokala ekotypen i Sverige är det nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Andra biraser kan också fungera bra.

Du ska i första hand förnya bigårdarna med ekologiska bin


I samband med förnyelse av bigårdar får tio procent per år av bidrottningar och svärmar eller avläggare ersättas med bidrottningar och avläggare som inte är ekologiska.

Låt bina fortplanta sig naturligt


Ekologiska djur bör fortplanta sig naturligt. Insemination är dock tillåten.

Naturligt material i bikuporna


Bikupor och material som används inom biodling ska huvudsakligen bestå av naturmaterial. En kupa där halva vikten, utan honung, utgörs av naturliga material anses bestå av huvudsakligen naturligt material. Det är bara naturliga produkter som får användas inne i kuporna som till exempel propolis, vax och vegetabiliska oljor. Vax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion, eller så kan du låta bina bygga ut eget vax.

Placera bikuporna i närheten av ekologiskt odlade grödor


Du ska placera bikupor i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen kommer från ekologiskt odlade grödor eller grödor som odlas med metoder som är skonsamma för miljön. Du kan även placera bikupor i områden med vilda växter eller skogar. Du ska då se till att hålla bikuporna på tillräckligt avstånd från källor som kan medföra förorening av biodlingsprodukter eller sämre hälsa för bina. 

Lämna kvar ett förråd av honung och pollen i kuporna


Vid slutet av produktionssäsongen är det särskilt viktigt att du lämnar kvar ett tillräckligt förråd av honung och pollen i kuporna så att bina överlever vintern. Du får bara utfodra bisamhällena om samhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden.

Då Sverige på grund av sitt klimat många gånger kan ha långa vintrar är det därför tillåtet att vinterfodra bina som ett komplement till den honung man lämnar kvar i kupan. Utfodringen ska då göras med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerad sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.

Förebyggande behandling mot sjukdomar


Du får skära bort drönarlarver i syfte att begränsa angrepp av varroakvalster. Du kan även använda myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer för att bekämpa varroakvalster.
 
För att förebygga att sjukdomar sprids är det viktigt att du rengör och desinficerar bikuporna. Det är tillåtet att använda ånga eller öppen låga.

Så här behandlar du bisamhällen om de blir sjuka


Om bisamhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska du behandla dessa omedelbart. Läkemedel får i vissa fall användas i ekologisk biodling. Om behandling sker ska allt vax ersättas med vax från ekologisk biodling. Behandlade bisamhällen måste också på nytt genomgå omställning.

Skydda kuporna mot skadegörare


För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor mot skadegörare får du använda råttgift, bara i fällor, och andra lämpliga produkter. Till höger i vägledningen hittar du detaljerade bestämmelser för vilka produkter du får använda.

När du utvinner honung


Du får inte använda kemiska medel som motar bort bina från vaxkakorna när du skördar biodlingsprodukter. Det är inte heller tillåtet att skatta honung från vaxkakor som innehåller larver.
 

Rutinmässiga stympningar är inte tillåtna


Du får inte stympa bidrottningar genom att till exempel klippa vingarna av dem.
Mer information
Bestämmelser
Myndigheter
Organisationer

Kontakt