Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Så ska ormar och ödlor skötas

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

Miljön där ormarna och ödlorna lever

Undvik smitta

Ett terrarium med giftormar eller giftödlor ska vara låst

Minsta utrymme för ormar och ödlor

Utrymmen för trädlevande ormar

Ormens längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta höjd

 
Upp till 35 cm 0,03 m² 0,015 m² 0,17 m  
36-40 cm 0,04 m² 0,02 m² 0,2 m  
41-50 cm 0,06 m² 0,03 m² 0,25 m  
51-75 cm 0,12 m² 0,06 m² 0,4 m  
76-100 cm 0,25 m² 0,12 m² 0,5 m  
101-125 cm 0,4 m² 0,2 m² 0,65 m  
126-150 cm 0,55 m² 0,27 m² 0,75 m  
151-175 cm 0,75 m² 0,37 m² 0,85 m  
Mer än 175 cm 1,0 m² 0,5 m² 1,0 m  
Utrymmen för marklevande ormar

Ormens längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta höjd

 
Upp till 30 cm 0,03 m² 0,015 m² 0,1 m  
31-40 cm 0,04 m² 0,02 m² 0,12 m  
41-50 cm 0,06 m² 0,03 m² 0,15 m  
51-75 cm 0,12 m² 0,06 m² 0,2 m  
76-100 cm 0,25 m² 0,12 m² 0,28 m  
101-125 cm 0,43 m² 0,2 m² 0,35 m  
126-150 cm 0,63 m² 0,3 m² 0,45 m  
151-200 cm 1 m² 0,5 m² 0,5 m  
201-300 cm 2,15 m² 1,0 m² 0,7 m  
301-400 cm 4,1 m² 2,0 m² 1,0 m  
401-500 cm 6,8 m² 3,4 m² 1,3 m  
Mer än 500 cm 9,0 m² 4,5 m² 1,5 m  
Utrymmen för trädlevande och klipplevande ödlor

Ödlans längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per ödla vid grupphållning

Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 15 cm 0,06 m² 0,0075 m² 0,03 m² 0,25 m
16-20 cm 0,12 m² 0,015 m² 0,06 m² 0,35 m
21-30 cm 0,25 m² 0,03 m² 0,12 m² 0,5 m
31-40 cm 0,5 m² 0,06 m² 0,25 m² 0,7 m
41-50 cm 0,81 m² 0,15 m² 0,4 m² 0,9 m
51 75 cm 1,5 m² 0,3 m² 0,75 m² 1,2 m
76-100 cm 2,1 m² 0,5 m² 1,0 m² 1,4 m
101-125 cm 2,5 m² 1,25 m² 1,25 m² 1,6 m
126-150 cm 3,0 m² 1,5 m² 1,25 m² 1,7 m
151-200 cm 4,0 m² 2,0 m² 2,0 m² 1,8 m
Utrymmen för marklevande ödlor

Ödlans längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per ödla vid grupphållning

Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 10 cm 0,06 m² 0,0075 m² 0,03 m² 0,2 m
10-15 cm 0,09 m² 0,011 m² 0,045 m² 0,2 m
16-20 cm 0,16 m² 0,02 m² 0,08 m² 0,3 m
21-30 cm 0,36 m² 0,045 m² 0,15 m² 0,3 m
31-40 cm 0,64 m² 0,08 m² 0,32 m² 0,4 m
41-50 cm 0,9 m² 0,15 m² 0,45 m² 0,5 m
51-75 cm 1,8 m² 0,3 m² 0,9 m² 0,6 m
76-100 cm 2,5 m² 0,6 m² 1,25 m² 0,75 m
101-125 cm 3,0 m² 1,0 m² 1,5 m² 0,9 m
126-150 cm 4,0 m² 2,0 m² 2,0 m² 1,0 m
151-200 cm 5,0 m² 2,5 m² 2,5 m² 1,0 m

Om dina djur blir sjuka


Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att dina ormar eller ödlor inte mår bra.

I vissa fall behöver du tillstånd


Om du driver en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Ta reda på vad som gäller i din kommun


Krav på särskilda tillstånd för att hålla ormar varierar från kommun till kommun. Kontakta miljökontoret i din kommun för att få reda på vilka lokala bestämmelser som gäller där du bor.

Kontroller


Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.