Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Vad ska du göra idag?

  • Honungsbin och humlor är viktiga för lantbruket I Sverige är honungsbin och humlor de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor. Även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter bidrar. I trädgårdsodlingen kan solitära bin ha stor bet...
  • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015 I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskydds...
  • Rådgivning ska underlätta för bönder att förgröna Lantbrukare kan nu få rådgivning om hur de uppfyller reglerna för förgröningsstöd och skapar goda ekosystemtjänster på gården. Rådgivningen erbjuds alla lantbrukare. Syftet är att öka kunskaperna om r...