Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-30

Minskad försäljning av antibiotika för användning på djur

Den totala försäljningen av antimikrobiella medel för användning på djur under 2011 har minskat med 11,8 procent. Försäljningen sjunker för varje år men 2011 var minskningen kraftigare än tidigare år. Användningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska medel fortsätter precis som tidigare år att öka, vilket är positivt ur djurskyddssynpunkt. Det redovisar Jordbruksverket i sin årliga rapport om försäljning av djurläkemedel till regeringen.

– Det är glädjande ur resistenssynpunkt att försäljningen av antibiotika för djur fortsätter att minska. Den kan bero på att veterinärer och djurhållare uppmärksammar och agerar utifrån det ökande problemet kring resistens mot antibiotika. Att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen samt att motverka antibiotikaresistens är två högt prioriterade områden för Jordbruksverket. Vi arbetar just nu med en ändring i våra regler för att ytterligare förtydliga att antibiotika endast bör användas då det är absolut nödvändigt. Detta är ett viktigt steg för att vi ska kunna förlita oss på antibiotika även i framtiden, säger Peter Henningsson, chef på enheten för foder och hälsa.

Andra viktiga pusselbitar i arbetet mot antibiotikaresistens är förebyggande djurhälso- och hygienarbete och samverkan mellan myndigheter inom humanmedicin, veterinärmedicin och lantbruksnäringen.

Mer smärtlindring ger bättre djurskydd


Försäljningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel har ökat något för vissa grupper av läkemedel. Ökningen gäller både i försäljningen till sällskapsdjur och till produktionsdjur, men mest används dessa läkemedel på sällskapsdjur och häst. Rätt användning av smärtlindring och inflammationshämning i behandlingen av djur är ur djurskyddssynpunkt positivt anser Jordbruksverket.

Jordbruksverket sammanställer på uppdrag av regeringen årligen statistik över försäljning av läkemedel för användning till djur.

Mer information


Förhandsutgåva av Jordbruksverkets rapport om försäljning av djurläkemedel 2011 PDF
Mer information om läkemedel för djur
Mer information om antibiotikaresistens
Viktigt att motverka antibiotikaresistens hos djur

Kontaktperson för journalister


Peter Henningsson, chef på enheten för foder och hälsa, tfn 036-15 51 48
Kinfe Girma, enheten för foder och hälsa, tfn 036-15 58 25