Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Statistik arealer

Här hittar du senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning. Bland annat finns uppgifter om arealen av olika grödor och antalet företag med odling av olika växtslag.

Större delen av statistiken är hämtad från Lantbrukets företagsregister (LBR), som är ett statistikregister med strukturdata för landets jordbruksföretag.

Sveriges officiella statistik
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 10 SM 1502 Jordbruksmarkens användning 2015, preliminär statistik 2015-06-11
JO 13 SM 1501 Ekologisk växtodling 2014 2015-06-04
JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik 2015-02-04
JO 18 SM 1401 Höstsådda arealer 2014 2014-11-28
JO 41 SM 1402 Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version 2014-04-01
JO 41 SM 1401 Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik 2014-01-08

________________________________________

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2010:6 korrigerad version 2010-12-14 Ekologisk växtodling 2009 2010-11-25

Kontakt