Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Vad ska du göra idag?

  • Rena händer minskar risken för smitta Den 5 maj är det Handhygienens dag och det vill Jordbruksverket uppmärksamma genom att framhålla betydelsen av rena händer. Rena händer är A och O inom djursjukvården men är också mycket viktigt när m...
  • Honungsbin och humlor är viktiga för lantbruket I Sverige är honungsbin och humlor de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor. Även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter bidrar. I trädgårdsodlingen kan solitära bin ha stor bet...
  • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015 I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskydds...